| Hem | Kurser | Danser| Husqbladen | Styrelse | Bilder | Länkar | Stadgar |
Styrelse 2019
Robert Ervenius 070-870 2418 robert@ervenius.nu Ordförande
Greta Tellström Kassör
Björg Halvarsson 070-475 0171 bjorg.halvarsson@telia.com Dansansvarig
Annika Frööjd 070-400 4220 annika.froojd@gmail.com Kursansvarig
Anette Isaksson

070-530 6730

humlan2.isaksson@gmail.com

Sekreterare
Per Salomonson 070-647 2136 persalomonsson@telia.com Ledamot
Anette Kristiansen 073-770 6362 anette@kristiansen.nu Redaktör

Revisorer
Bengt Lundkvist. epost 087469333@telia.com
Sten Halvarsson,

HUSQ PlusGiro 102 05 37-5
Medlemsavgift för 2020 150 kr
E-postadress info@husq.se