Våra kurser hösten 2020 i samarbete med
| Hem | Kurser | Danser| Husqbladen | Styrelse | Bilder | Länkar | Stadgar |
Kurserna vårterminen 2020 omfattar 14 kurstillfällen och kursavgiften är 550 kr
för första kurs.
För tillkommande
kurs/kurser är avgiften
200 kr

PlusGiro 1020537-5

Ange namn och kursnummer på inbetalningen.

Tillfälliga gäster är välkomna att deltaga på alla våra kurser mot en avgift av 50 kr/gång

Tisdagar
Kursstart 8 sept,
Kursslut 24 nov
l

Caller

Kursvärdar
Kurs 1
09:30-11:15
Plus termin 2
Calle Brunér

Maureen Eidem   08-711 5712

Kurs 2
11:15-13:00
Mainstream term 2
Calle Brunér

Ann-Christin Johanson 073-825 1502
Marita Olausson 076- 117 0074

Kurs 3
13:20-15:05
Basic term 3
Sven Andréason Agneta Forsberg 070-899 5998
Karin Netz Andréason
073-983 2298
Kurs 4
15:10-16:55
Basic termin 1
Sven Andréason

Anette Kristiansen 073-7706362

Torsdagar
Kursstart 10 sept
Kursslut 26 nov
Caller Kursvärdar
Kurs 5 09:30-11:15

A2 dansträning

Sven Andréason

Ingegerd Ervenius  08-774 3037

Kurs 6 11:20-13:05 A1 dansträning Sven Andréason

Robert Ervenius 070-870 2418.

Kurs 7 13:35-15:20 A1 termin 2 Sven Andréason

Irene Sabel     070-458 0947
Britt Wadén Sabel  070-957 6422

Kurs 8 15:25-17:10 Plus dansträning Sven Andréason

Monica Schenk 08-94 99 26
Eva Ahnström   08-746 6714
Lennart Olhans

Terminen omfattar ?? kurstillfällen.
Terminsavgift ??? kr. Extra kurs ??? kr för så många du kan/orkar
Kursansvarig Annika Frööjd
mail adress: info@husq.se