Alla våra kurser hösten 2022
I samarbete med
| Hem | Kurser | Danser| Husqbladen | Styrelse | Bilder | Länkar | Stadgar |
Tisdagar
Kursstart tisdag 13 september.
Kursslut tisdag 29 november.

Caller

Kursvärdar

Kurs 1

09:30-11:15

M dansträning

Calle Brunér

Maureen Eidem 08 - 711 5712

Kurs 2

11:20-13:05

B termin 1

Calle Brunér

Anette Kristiansen/Karin Netz-Andréason
073-770 6362 / 073-983 2298

Kurs 3

13:20-15:05

Ingen kurs

Kurs 4

15:10-16:55

Ingen kurs

Torsdagar
Kursstart torsdag 15 september.
Kursslut torsdag 1 december.
Caller Kursvärdar
Kurs 5 09:30-11:15 A2 dansträning Sven Andréason Ingegerd Ervenius 070-488 6361
Kurs 6 11:20-13:05 A1 dansträning Sven Andréason
Ewa Werin 070-497 4313
Kurs 7 13:35-15:20 P dansträning Sven Andréason Irené Sabel/Britt Wadén Sabel
070- 458 09 47 / 070-957 64 22

Kurs 8

15:25-17:10 P termin 2 Sven Andréason Anette Isaksson 070-530 67 30
Terminen omfattar 12 kurstillfällen.
Terminsavgift 550 kr. Extra kurs 200 kr för så många du kan/orkar.
Betala senast 30 sept 2022 till pg 102 05 37-5

Kursansvarig Karin Netz-Andréason 073-983 2298

mail adress: info@husq.se