Våra kurser våren 2019 i samarbete med
| Hem | Kurser | Danser| Husqbladen | Styrelse | Bilder | Länkar | Stadgar |
Tisdagar
Kurserna omfattar 13 kurstillfällen och kursavgiften är 500 kr
för första kurs.
För tillkommande
kurs/kurser är avgiften
175 kr

PlusGiro 1020537-5

Ange namn och kursnummer på inbetalningen.

Tillfälliga gäster är välkomna att deltaga på alla våra kurser mot en avgift av 50 kr/gång

Kursstart 15januari
Kursslut 9 april

Caller

Kursvärdar
Kurs 1
09:30-11:15
Plus termin 2
Calle Brunér

Maureen Eidem  08-711 5712

Kurs 2
11:15-13:00
Mainstream dansträning
Calle Brunér

Doris Roos         070-531 2064

Kurs 3
13:20-15:05
Basic termin 4
Sven Andréason Gunilla Larsson. 070-4820789
Ann-Christin Johansson 073 825 1502
Kurs 4
15:10-16:55
Basic termin 2
Sven Andréason

Ginger Holger 070-591 7078

Torsdagar
Kursstart 17 januari
Kursslut 11 april
Kursvärdar
Caller
Kurs 5 09:30-11:15

A2 dansträning

Sven Andréason

Ingegerd Ervenius  08-774 3037

Kurs 6 11:20-13:05 A1 dansträning Sven Andréason

Lis Olvesten 08-774 5019

Kurs 7 13:35-15:20 Plus dansträning Sven Andréason

Monica Schenk 08-94 99 26
Eva Ahnström   08-746 6714

Kurs 8 15:25-17:10 A1 termin 2 Sven Andréason

Irene Sabel     070-458 0947
Britt Wadén Sabel  070-957 6422

Terminen omfattar 13 kurstillfällen.
Terminsavgift 500 kr. Extra kurs 175 kr för så många du kan/orkar
Kursansvarig Rolf Holger tel. 070-897 2536
mail adress: info@husq.se