| Hem | Kurser | Danser | Husqbladen | Styrelse | Bilder | Länkar | Stadgar |
Nybörjardans 7 februari 2014
Till sidans mitt
Caller Sven Andréason
Till sidans slut
B24 B

Till sidans början

Till sidans slut

En allestädes närvarande dansare som klarar av att dansa B24
En djupt koncentrerad caller som gör B24 roligt att dansa även för vana dansare.
Till sidans början
Till sidans mitt